O-1216

Zdjęcie
O-1216
Symbol / nazwa O-1216
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 418 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis