O-1211

Zdjęcie
O-1211
Symbol / nazwa O-1211
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 31.5 x 3.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis