O-1208

Zdjęcie
O-1208
Symbol / nazwa O-1208
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 190 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis