O-1206

Zdjęcie
O-1206
Symbol / nazwa O-1206
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 36.2 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis