O-1139

Zdjęcie
O-1139
Symbol / nazwa O-1139
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 255 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis