O-1027

Zdjęcie
O-1027
Symbol / nazwa O-1027
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 68.5 x 5.5
Materiał SM-250
Typ O
Opis