O-1006

Zdjęcie
O-1006
Symbol / nazwa O-1006
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 240 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis