O-0980

Zdjęcie
O-0980
Symbol / nazwa O-0980
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 269.1 x 8.4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis