O-0969

Zdjęcie
O-0969
Symbol / nazwa O-0969
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 56.2 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis