O-0968

Zdjęcie
O-0968
Symbol / nazwa O-0968
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 190 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis