O-0950

Zdjęcie
O-0950
Symbol / nazwa O-0950
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 180 x 10
Materiał PU90A
Typ O
Opis