O-0945

Zdjęcie
O-0945
Symbol / nazwa O-0945
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 160 x 6
Materiał SM-250
Typ O
Opis