O-0932

Zdjęcie
O-0932
Symbol / nazwa O-0932
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 11 x 2
Materiał NBR60A
Typ O
Opis