O-0846

Zdjęcie
O-0846
Symbol / nazwa O-0846
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 32.3 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis