O-0756

Zdjęcie
O-0756
Symbol / nazwa O-0756
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 100 x 4
Materiał NBR70A
Typ O
Opis