O-0721

Zdjęcie
O-0721
Symbol / nazwa O-0721
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 84.5 x 3.53
Materiał NBR70A
Typ O
Opis