O-0708

Zdjęcie
O-0708
Symbol / nazwa O-0708
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 23.1 x 2.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis