O-0697

Zdjęcie
O-0697
Symbol / nazwa O-0697
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 229.2 x 5.7
Materiał FPM75A
Typ O
Opis