O-0683

Zdjęcie
O-0683
Symbol / nazwa O-0683
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 92 x 3
Materiał NBR80A
Typ O
Opis