O-0641

Zdjęcie
O-0641
Symbol / nazwa O-0641
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 200 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis