O-0618

Zdjęcie
O-0618
Symbol / nazwa O-0618
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 8 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis