O-0608

Zdjęcie
O-0608
Symbol / nazwa O-0608
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 3 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis