O-0596

Zdjęcie
O-0596
Symbol / nazwa O-0596
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 365 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis