O-0556

Zdjęcie
O-0556
Symbol / nazwa O-0556
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 184 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis