O-0531

Zdjęcie
O-0531
Symbol / nazwa O-0531
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 96 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis