O-0511

Zdjęcie
O-0511
Symbol / nazwa O-0511
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 101 x 3.5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis