O-0451

Zdjęcie
O-0451
Symbol / nazwa O-0451
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 312 x 4
Materiał NBR80A
Typ O
Opis