O-0449

Zdjęcie
O-0449
Symbol / nazwa O-0449
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 45 x 5
Materiał NBR70A
Typ O
Opis