O-0446

Zdjęcie
O-0446
Symbol / nazwa O-0446
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 250 x 7.25
Materiał NBR70A
Typ O
Opis