O-0398

Zdjęcie
O-0398
Symbol / nazwa O-0398
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 27.6 x 1.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis