O-0397

Zdjęcie
O-0397
Symbol / nazwa O-0397
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 27.4 x 1.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis