O-0396

Zdjęcie
O-0396
Symbol / nazwa O-0396
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 26 x 7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis