O-0381

Zdjęcie
O-0381
Symbol / nazwa O-0381
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 21.7 x 2.8
Materiał NBR70A
Typ O
Opis