O-0337

Zdjęcie
O-0337
Symbol / nazwa O-0337
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 127 x 5.7
Materiał NBR77A
Typ O
Opis