O-0335

Zdjęcie
O-0335
Symbol / nazwa O-0335
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 82.6 x 5.7
Materiał NBR77A
Typ O
Opis