O-0334

Zdjęcie
O-0334
Symbol / nazwa O-0334
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 90 x 5.7
Materiał NBR70A
Typ O
Opis