O-0312

Zdjęcie
O-0312
Symbol / nazwa O-0312
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 41.5 x 3.2
Materiał NBR70A
Typ O
Opis