O-0297

Zdjęcie
O-0297
Symbol / nazwa O-0297
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 209 x 6.15
Materiał SM-250
Typ O
Opis