O-0289

Zdjęcie
O-0289
Symbol / nazwa O-0289
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 38 x 2
Materiał SM-250
Typ O
Opis