O-0261

Zdjęcie
O-0261
Symbol / nazwa O-0261
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 80 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis