O-0243

Zdjęcie
O-0243
Symbol / nazwa O-0243
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 152 x 2.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis