O-0239

Zdjęcie
O-0239
Symbol / nazwa O-0239
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 89 x 2.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis