O-0234

Zdjęcie
O-0234
Symbol / nazwa O-0234
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 94 x 5.7
Materiał SM-250
Typ O
Opis