O-0231

Zdjęcie
O-0231
Symbol / nazwa O-0231
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 89.69 x 5.34
Materiał NBR70A
Typ O
Opis