O-0226

Zdjęcie
O-0226
Symbol / nazwa O-0226
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 112 x 2.5
Materiał NBR80A
Typ O
Opis