O-0224

Zdjęcie
O-0224
Symbol / nazwa O-0224
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 27.6 x 1.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis