O-0222

Zdjęcie
O-0222
Symbol / nazwa O-0222
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 56 x 1.7
Materiał NBR80A
Typ O
Opis