O-0217

Zdjęcie
O-0217
Symbol / nazwa O-0217
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 52 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis