O-0215

Zdjęcie
O-0215
Symbol / nazwa O-0215
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 41 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis