O-0214

Zdjęcie
O-0214
Symbol / nazwa O-0214
Grupa produktu Oringi
Wymiary d x D 17 x 3
Materiał NBR70A
Typ O
Opis